This site is no longer updated (since 2016/17) But there are still useful info here
CCS Knowledgebase CCS Database Links About ZERO  


Byggestart for første fullskala CCS-prosjekt

Filed under:

ZERO jubler for nyheten om at regjeringen i Saskatchewan i Canada nå har godkjent bygging av CO2- fangstanlegg på "Boundary Dam". Dette blir det første kommersielle CCS-anlegget i verden. Prosjektet skal fange og lagre 1 million tonn CO2, bygging starter i disse dager, og det skal stå ferdig i 2014.

Prosjektet på SaskPower's Boundary Dam Power Station, nær Estevan, skal bygge om en gammel kullkraftenhet til en produsent av renere elektrisitet, og samtidig redusere sine klimagassutslipp med rundt en million tonn per år.

-Byggestarten av CO2 fangst- og lagring prosjektet Boundary Dam er viktig fordi det viser at vi nå er i gang, uttaler Camilla Svendsen Skriung, CCS rådgiver internasjonalt i ZERO. -Det viser at det er mulig å finne frem til en finansiering -og administreringsform som sørger for at anlegget vil stå ferdig såpass raskt som i 2014. Dette håper ZERO vil være til inspirasjon for norske myndigheter og for fullskala CO2-rensingsprosjektet på Mongstad.

-Det er også viktig å merke seg at kanadierne her skal fange og lagre like mye CO2 som Mongstad, og at de bruker samme type teknologi og kjemikalier, uten at dette fører til noen utsettelser eller store budsjettoverskridelser. I tillegg er kostnadene langt lavere enn for det norske prosjektet. De canadiske mydigheter går inn med mesteparten av finansieringen av de rundt 7 milliardene prosjektet vil koste. ZERO ser på dette som ett svært viktig skritt for utviklingen og gjenomføringen av CCS internasjonalt, og for arbeidet for å redusere klimaendringene, sier Skriung.


Prosjektet, som har som mål å integrere fabrikkens fangstsystem med såkalt meroljeutvinning, er ledet av anlegget eier SaskPower med støtte fra private samarbeidspartnere, den kanadiske regjeringen og regjeringen i Saskatchewan. Selskapet sier bygging av prosjektet vil starte umiddelbart og forberedelser er allerede i gang. SaskPower planlegger å starte virksomhet i 2014.

Den kanadiske regjeringen har allerede investert C $ 240 000 000 for å bistå i utviklingen av prosjektet. De resterende C $ 1 000 000 000 vil nå komme fra provinsmyndighetene. SaskPower president Robert Watson sier at prosjektet vil gi en stor økonomisk stimulans for Estevan området, i tillegg til andre fordeler for resten av provinsen.

SaskPower har valgt SNC Lavalin til å overvåke detaljering, innkjøp og bygging på prosjektet. Cansolv, et heleid datterselskap av Shell Global Solutions, vil levere fangstanlegget. Hitachi skal levere en state-of-the-art dampturbin designet for å fullt ut integrere fangst-teknologi med det kullfyrte kraftverket.

Ett pilotanlegg er allerede i gang på Boundary Dam som en del av deres "International Test Centre for CO2 Capture". Del-finansieringen av de C $ 1,200,000 kom fra Canada / "Saskatchewan Western Economic Partnership"- avtalen.

 

News in English

Regjeringen i Saskatchewan sin pressemelding

Sask power sin pressemeldingNEWS ABOUT CCS

Norway: massive cuts in CCS spread doubt, but cuts still reversible

The Norwegian Government cut funds for carbon capture and storage (CCS) in its proposed national budget for 2018, with over 300 million NOK (...) Oct 26, 2017
Read more..

Avgjørende at vi lykkes med karbonfangst

av: Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i ZERO Karbonfangst og -lagring (CCS) er avgjørende for om vi skal kunne klare å unngå omveltende (...) Mar 14, 2017
Read more..

Forventer at fersk anbefaling om å stoppe norsk CCS-prosess ikke følges

Finansdepartementet anbefaler i en kvalitetssikring utført av to eksterne konsulentselskap at prosessen med å utvikle og bygge fullskala C (...) Dec 05, 2016
Read more..

Kortsiktig satsing på karbonfangst -og lagring

I regjeringens forslag til statsbudsjett sikrer man veien videre for CCS, - for neste år. ZERO venter å se en satsing på et arbeide for � (...) Oct 11, 2016
Read more..

SPONSORS