This site is no longer updated (since 2016/17) But there are still useful info here
CCS Knowledgebase CCS Database Links About ZERO
Kortsiktig satsing på karbonfangst -og lagring

Filed under:

I regjeringens forslag til statsbudsjett sikrer man veien videre for CCS, - for neste år. ZERO venter å se en satsing på et arbeide for å sikre at karbonfangst og- lagring vil lønne seg for industrien på lang sikt.

ZERO mener det er bra at regjeringen foreslår 360 millioner kroner til konseptstudier av fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering. Og at alle tre potensielle fangstprosjekter, Norcem, Yara og Klemetsrud avfallsanlegg, samt transport og- lagringsinfrastrukturen, dermed utvikles videre neste år.

– Nå trengs det imidlertid å få på plass varige ordninger som gir insentiver for å satse på karbonfangst og lagring, for eksempel en panteordning.
-Og der innfrir ikke regjeringen i forslaget, til tross for Stortingvedtak om dette gjort i Energimeldingen. Det snakkes om å utvikle kostnadseffektiv teknologi, og overføringsverdien som ligger i dette for andre CCS-prosjekter fremover. Erfaring gjennom teknologisk utvikling er viktig, men ikke nok. Ingen midler er satt av eksplisitt til å utvikle finansieringsmodell(er), utenom å etablere egne kortsiktige skreddersydde avtaler for det enkelte industriprosjektet.

Det vi trenger nå er overordnede større og langsiktige finansieringsmekanismer. ZERO venter å se en satsing på et arbeide for å sikre at karbonfangst og- lagring vil lønne seg for industrien på lang sikt. Det viktigste virkemiddelet for å få realisert fullskala fangstprosjekt er å etablere ordninger som gjør det bedriftsøkonomisk forsvarlig for den enkelte industrieier å velge CO2-fangst som løsning.

-Man holder også fast på en prosess som er dratt ut i tid i forhold til opprinnelige planer og klimaforlik. Industrien trenger ikke  nye perioder med tidstap i påvente av nye politiske budsjettvedtak. Skal denne regjeringen lykkes med å nå de klimamålene som et nesten samlet Storting har satt, kan ikke denne prosessen hales ut over tiår slik som tidligere CO2-renseprosjekt har gjort i Norge. Dersom investeringsbeslutning planlegges først i 2018 eller senere vil den også bli overlatt til en nytt Storting og kanskje en ny regjering. Det gir usikkerhet for industrien og gjør langsiktig planlegging vanskeligere.

Facts:


Project name:

NORCEM Cement plant in Brevik, Norway

Scale:

Small

Status:

Operative

Capture method:
Post-combustion

Capture technology:
Amine


Read more:Facts:


Project name:

Yara CCS project

Scale:

Medium

Status:

Feasibility study

Capture method:
Post-combustion

Capture technology:
Ammonia


Read more:Facts:


Project name:

Klemetsrud (Oslo) waste management and energy recovery CCS project

Scale:

Small

Status:

Feasibility study


Read more:

NEWS ABOUT CCS

Norway: massive cuts in CCS spread doubt, but cuts still reversible

The Norwegian Government cut funds for carbon capture and storage (CCS) in its proposed national budget for 2018, with over 300 million NOK (...) Oct 26, 2017
Read more..

Avgjørende at vi lykkes med karbonfangst

av: Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i ZERO Karbonfangst og -lagring (CCS) er avgjørende for om vi skal kunne klare å unngå omveltende (...) Mar 14, 2017
Read more..

Forventer at fersk anbefaling om å stoppe norsk CCS-prosess ikke følges

Finansdepartementet anbefaler i en kvalitetssikring utført av to eksterne konsulentselskap at prosessen med å utvikle og bygge fullskala C (...) Dec 05, 2016
Read more..

Kortsiktig satsing på karbonfangst -og lagring

I regjeringens forslag til statsbudsjett sikrer man veien videre for CCS, - for neste år. ZERO venter å se en satsing på et arbeide for � (...) Oct 11, 2016
Read more..

SPONSORS