This site is no longer updated (since 2016/17) But there are still useful info here
CCS Knowledgebase CCS Database Links About ZERO
Forventer at fersk anbefaling om å stoppe norsk CCS-prosess ikke følges

Filed under:

Finansdepartementet anbefaler i en kvalitetssikring utført av to eksterne konsulentselskap at prosessen med å utvikle og bygge fullskala CO2 -håndtering for norsk industri, stoppes i påvente av en høy nok CO2 -pris som vil gjøre CCS «samfunnsøkonomisk lønnsomt». ZERO frykter at om dette følges, betyr det kroken på døra for norsk CCS.

Photo: Norcem

-Dette forventer vi ikke følges opp av regjeringen og OED sier Marius Holm leder i ZERO - Noe annet vil være en fallitterklæring i forhold til norske klimaambisjoner, og bekrefter inntrykket av at man bruker CO2- pris som unnskyldning for ikke å innføre klimatiltak.

Et stopp nå, uansett hvor lenge «pausen» varer, er virkelig ikke det CCS trenger.  Mest sannsynlig vil det bety kroken på døra for realiseringen av norsk fullskala CCS.

Å stoppe eller pause prosessen skaper usikkerhet, det blir et dårlig grunnlag for investeringer og gir uforutsigbare rammer. Slik uforutsigbar industripolitikk hører ikke noe sted hjemme, og kan føre til at industriaktørene trekker seg.

Finansdepartementet forutsetter her at vi ikke vil nå internasjonale klimamål. Med andre ord at industrien ikke trenger å tilpasse seg, eller forberede seg på lovverk og rammevilkår, som ZERO på den annen side, mener vil komme. 

ZERO mener at man må verdsette utvikling av en grønn industri, dette vil sikre arbeidsplasser, og gi et viktig konkurransefortrinn internasjonalt.  Men departementet har ikke sett på sentrale faktorer som at de aktørene som er tidlig ute med gode klimaløsninger, - har en fordel.
 
Og hva kan en pause skape, annet enn tap av momentum, driv og engasjement?
Hvor sannsynlig er det at CO2 prisen vil øke, og når er den høy nok? I det hele tatt å basere seg på slikt er en ekstrem passiv klimapolitikk. Hadde vi tenkt slik på områder som fornybart, hadde det aldri skjedd noe

At Finansdepartementet mener at CCS ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt, er overhode ingen overraskelse. Det er den bastante anbefalingen som er det. Og at det bygges på såpass dårlige kriterier. Det er også spesielt at verdien av teknologiutvikling (og da kostnadsreduksjon) og kunnskapsspredning ikke er prissatt og tatt med i regnestykket.

Spørsmålet rapporten skulle besvare, er hvordan man skal produsere sement, kunstgjødsel og andre varer uten utslipp når karbonbudsjettet er brukt opp, og om CCS-prosjektene på Norcem, Yara og Klemetsrud i så fall er gode prosjekter. Dette har ikke disse ekspertene svart på. De har bare svart på hvordan man kan nå et midlertidig gitt klimamål, sier Holm.

Nok en gang forutsettes det at vi ikke når det hverken det vedtatte internasjonale 1.5-2 graders målet i Parisavtalen, nylig ratifisert av Norge, og andre sentrale klimamål. Det er en fallitterklæring.

 

Teknisk Ukeblad 2.desember 2016: Fersk anbefaling til regjeringen-dropp fullskala CO2-håndtering

Facts:


Project name:

NORCEM Cement plant in Brevik, Norway

Scale:

Small

Status:

Operative

Capture method:
Post-combustion

Capture technology:
Amine


Read more:Facts:


Project name:

Yara CCS project

Scale:

Medium

Status:

Feasibility study

Capture method:
Post-combustion

Capture technology:
Ammonia


Read more:Facts:


Project name:

Klemetsrud (Oslo) waste management and energy recovery CCS project

Scale:

Small

Status:

Feasibility study


Read more:

NEWS ABOUT CCS

Norway: massive cuts in CCS spread doubt, but cuts still reversible

The Norwegian Government cut funds for carbon capture and storage (CCS) in its proposed national budget for 2018, with over 300 million NOK (...) Oct 26, 2017
Read more..

Avgjørende at vi lykkes med karbonfangst

av: Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i ZERO Karbonfangst og -lagring (CCS) er avgjørende for om vi skal kunne klare å unngå omveltende (...) Mar 14, 2017
Read more..

Forventer at fersk anbefaling om å stoppe norsk CCS-prosess ikke følges

Finansdepartementet anbefaler i en kvalitetssikring utført av to eksterne konsulentselskap at prosessen med å utvikle og bygge fullskala C (...) Dec 05, 2016
Read more..

Kortsiktig satsing på karbonfangst -og lagring

I regjeringens forslag til statsbudsjett sikrer man veien videre for CCS, - for neste år. ZERO venter å se en satsing på et arbeide for � (...) Oct 11, 2016
Read more..

SPONSORS